NEUSCORRECTIE

NEUSCORRECTIE/RHINOPLASTIE

Een rhinoplastie is de esthetische correctie van de uitwendige vorm van de neus. De ingreep beoogt een vormelijke harmonisering van de verschillende delen van de neus en poogt die tegelijk in balans te brengen met de globale vorm en karaktertrekken van het hele gezicht.

Een rhinoplastie is dus geen stereotiepe routine-operatie, maar een gepersonaliseerde en subtiele evenwichtsoefening waarbij zowel de totale vorm als de kleinste vormelijke details van de neus afgewogen worden tegen de gelaatsvorm en gelaatsexpressie van de patiënt. De operatie verloopt onder algemene verdoving.

DE CONSULTATIE
Tijdens de voorafgaande consultatie(s) zal de chirurg een verkennend gesprek hebben en peilen naar de precieze verwachtingen van elke patiënt afzonderlijk, hij zal je ook zo goed mogelijk informeren over wat de operatie precies in houdt, welk resultaat kan worden beoogd en wat de mogelijke verwikkelingen zouden kunnen zijn.

Bij de eerste consultatie worden foto’s genomen. Daarop zal je chirurg met de computer het beoogde resultaat proberen te simuleren. Op die manier kan je zien hoe jouw neus eventueel kan veranderen en of dat in overeenstemming is met jouw verwachtingen. Enkele maanden na de operatie zullen opnieuw foto’s worden genomen ter controle.

VOOR DE INGREEP
Soms is de luchtdoorgankelijkheid in een van de neusgaten verminderd als gevolg van een scheefstaand neustussenschot. Dat euvel kan tijdens dezelfde ingreep gecorrigeerd worden.

DE INGREEP
De ingreep wordt uitgevoerd via incisies binnenin de beide neusgaten (“gesloten” techniek). Vaak worden die insnedes met elkaar verbonden via een klein sneetje dat over het neustussenschot heen loopt (“open” techniek). Die kleine insnede is gedurende een zestal weken te zien als een fijn rood lijntje, waarna het nog nauwelijks zichtbaar zal zijn. De open methode is de voorkeurstechniek van Tonnard & Verpaele en biedt een grotere precisie dan de gesloten methode.

Tijdens de operatie wordt de huid van de neus losgemaakt en worden er veranderingen uitgevoerd ter hoogte van het neusbeen, het kraakbeen van de tip van de neus en/of de neusvleugels.

Meestal wordt de neus verkleind en verfijnd door onderhuids weefsel weg te nemen. Soms kan het ook nodig zijn weefsel (kraakbeen of bot) toe te voegen om de neus te vergroten. Soms wordt tegelijkertijd een ingreep ter hoogte van de kin uitgevoerd om de harmonie in het profiel van het gelaat te herstellen.

Op het einde van de operatie wordt de neus bedekt met papieren kleefpleisters, waarop een neusgips wordt aangebracht. Er worden zelden nog wieken in de neusgaten aangebracht (was vroeger zeer pijnlijk bij het verwijderen).

NA DE INGREEP
Je blijft nog een poosje onder toezicht van een verpleegster in de ontwaakkamer en wordt dan terug naar jouw kamer gebracht. Je verlaat het centrum dezelfde dag van de operatie.

Soms is het mogelijk dat door zwelling of korstvorming de neus in de komende dagen opnieuw gaat dichtzitten. Je mag zelf de neusgaten proper maken met een met water bevochtigd wattenstaafje. Voor het versmallen van de neus werden de neusbeentjes naar binnen verplaatst. Daardoor treedt wat onderhuidse bloeduitsijpeling op, met een zwelling van de oogleden als gevolg. De maximale zwelling treedt op de dag na de ingreep.

Deze ingreep is in principe pijnloos. Als je toch pijn ervaart, is er mogelijk iets aan de hand en raadpleeg je best het Coupure Centrum via het secretariaat of rechtstreeks via de dokters.

De neusgips die werd aangebracht op het einde van de operatie, blijft 6 dagen ter plaatse. Dan worden de gips en alle hechtingen verwijderd. Je ziet dan al een verschil in de vorm van de neus, maar de neus is nog wat gezwollen, voornamelijk ter hoogte van de tip en tussen de ogen. Dit zal na enkele dagen reeds veel verbeterd zijn.

Een definitief resultaat van een rhinoplastie moet men beoordelen vier à zes maanden na de ingreep. Langzaam gaat de huid verder ontzwellen en de neus wordt steeds fijner en mooier. Je krijgt nog een afspraak een zestal weken na de operatie en ten slotte 6 maand na de ingreep. Dan worden opnieuw foto’s genomen, die worden vergeleken met de foto’s van vóór de operatie.

GERELATEERDE BEHANDELINGEN

  • Afstaande oren kunnen psychologisch heel belastend zijn. Hieraan kan verholpen worden voor een eenvoudige ingreep met een onopvallend sneetje achter het oor....

  • Een liplift is een kleine chirurgische ingreep uitgevoerd aan de basis van de neus om de verticale hoogte van de verouderende bovenlip te verkorten....

  • Herstel van volume met eigen vet is de basis van moderne verjongingstechnieken. Tonnard en Verpaele zijn zeer ervaren pioniers van deze techniek....

  • De mond geeft veel emoties weer. Vullen kan mooi zijn, doch even belangrijk is de huidkwaliteit en de vorm van de lippen. Een liplift werkt zeer verjongend...

  • Behoud van je natuurlijk uiterlijk, vlot herstel en minder risico’s: dit onderscheidt de MACS-lift die Tonnard en Verpaele ontwikkelden van andere face-lifts...

EXTRA INFORMATIE

VOOR EN NA BEHANDELINGEN

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK